skip to Main Content
โครงการอบรม#4 : ทักษะการพูดและการนำเสนอ
ภาพบรรยาศ โครงก…

โครงการอบรม#4 : ทักษะการพูดและการนำเสนอ

ภาพบรรยาศ โครงการอบรมพิเศษเพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนแห่งสัจธรรม ครั้งที่ 4 ภายใต้หัวข้อ "การพัฒนาทักษะการพูดและการนำเสนอ" วันเสาร์และอาทิตย์ที่ 5-6 พฤษภาคม 2561 ณ บินตังรีสอร์ต ต.บูดี อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี…

อ่านต่อ
Back To Top