skip to Main Content
ภารกิจและผลงาน
ภารกิจหลักของกล…

ภารกิจและผลงาน

ภารกิจหลักของกลุ่มฟิตยะตุลฮัก คือการทำงานปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และพัฒนาศักยภาพของเยาวชนมุสลิม โดยปัจจุบันอาจจะสามารถแบ่งเป็นโครงการและกิจกรรมต่างๆได้ดังต่อไปนี้                               

อ่านต่อ
สนับสนุนการทำงาน
บริจาคสนับสนุนก…

สนับสนุนการทำงาน

บริจาคสนับสนุนการทำงานของกลุ่มฟิตยะตุลฮัก ได้ที่ 1. บัญชีสำหรับการดำเนินโครงการ 2. บัญชีสำหรับการบริหารกลุ่ม جزاكم الله خيرا ขออัลลอฮทรงตอบแทนการบริจาคและสนับสนุนของทุกท่านด้วยสิ่งที่ดีงาม อามีน

อ่านต่อ
ความเป็นมาของกลุ่มฟิตยะตุลฮัก
ปี พ.ศ. 2544 ต้…

ความเป็นมาของกลุ่มฟิตยะตุลฮัก

ปี พ.ศ. 2544 ต้นเดือนมิถุนายน นักศึกษามุสลิมชาย 7 คนที่มีพื้นฐานรู้จักกันมาก่อน เนื่องจากเคยทำกิจกรรมร่วมกันมาก่อนแล้วพอสมควร ทั้งจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยอื่นๆ ได…

อ่านต่อ
Back To Top