นาชีด “ฟิตยะตุลฮัก-เยาวชนแห่งสัจธรรม”

นาชีด "ฟิตยะตุลฮัก-เยาวชนแห่งสัจธรรม" فتية الحق أنيبـوا ،، وإلـى الله استجيبـوا ** ฟิตยะตัลฮักกีอะนีบู วะอิลัลลอฮิสตะญีบู(2ครั้ง) [โอ้เยาวชนแห่งสัจธรรม จงกลับเนื้อกลับตัว และจงตอบสนอง(ต่อบัญชาของ)อัลล…

อ่านต่อ