WorkShop “เตรียมความพร้อม” (อ.โองการ หรันเต๊ะ)

WORKSHOP สุดพิเศษ หัวข้อ "เตรียมความพร้อม" โดย อ.โองการ หรันเต๊ะ นักเขียนและนักจิตวิทยาให้คำปรึกษา โครงการอบรมพิเศษเพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนแห่งสัจธรรม ครั้งที่ 4 ภายใต้หัวข้อ "การพัฒนาทักษะการพูดและการ…

อ่านต่อ

รายการเยาวชนแห่งสัจธรรม (ตอน ครอบครัวอบอุ่นมีวัยรุ่นอยู่ที่บ้าน)

เทปบันทึก รายการ "เยาวชนแห่งสัจธรรม" ตอน ครอบครัวอบอุ่นมีวัยรุ่นอยู่ที่บ้าน ออกอากาศเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559 ทางสถานีโทรทัศน์ไวท์แชนแนล —————————– ติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่ม ทางเว็ปไซต์ www.fityat…

อ่านต่อ

รายการเยาวชนแห่งสัจธรรม (ตอน รัก(ไม่)ต้องห้าม)

เทปบันทึก รายการเยาวชนแห่งสัจธรรม" ตอน รัก(ไม่)ต้องห้าม ออกอากาศเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2559 ทางสถานีโทรทัศน์ไวท์แชนแนล ----------------------------- ติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่ม ทางเว็ปไซต์ www.fityat…

อ่านต่อ