WorkShop “เตรียมความพร้อม” (อ.โองการ หรันเต๊ะ)

WORKSHOP สุดพิเศษ หัวข้อ "เตรียมความพร้อม" โดย อ.โองการ หรันเต๊ะ นักเขียนและนักจิตวิทยาให้คำปรึกษา โครงการอบรมพิเศษเพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนแห่งสัจธรรม ครั้งที่ 4 ภายใต้หัวข้อ "การพัฒนาทักษะการพูดและการ…

อ่านต่อ