ภารกิจและผลงาน

ภารกิจหลักของกลุ่มฟิตยะตุลฮัก คือการทำงานปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และพัฒนาศักยภาพของเยาวชนมุสลิม โดยปัจจุบันอาจจะสามารถแบ่งเป็นโครงการและกิจกรรมต่างๆได้ดังต่อไปนี้                               

อ่านต่อ

YouthCare : จะมีวิธีการปฏิเสธการบูมรับน้องยังใงให้รุ่นพี่เข้าใจ?

คำถาม : จะมีวิธีการปฏิเสธการบูมรับน้องยังใงให้รุ่นพี่เข้าใจ? คำตอบ : ประการแรก ที่จะแนะนำก่อนนั้นก็คือเรื่องความเข้าใจเกี่ยวกับการบูมนะครับ การบูมนั้นมีลักษณะกิจกรรมก็คือ การที่มีรุ่นพี่ล้อมวงแล้วกอดค…

อ่านต่อ