เทปเสวนา “พิชิตหัวใจด้วยคำพูด” (มัรวาน, อุสมาน, อาคีรัฐ, อับดุลกอยยูม)

เสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ หัวข้อ "พิชิตใจคนด้วยคำพูด" โดย นายมัรวาน อะห์หมัดบัสลาน, นายอุสมาน เจะอุมา, อ.อาคีรัฐ มะยูโซ๊ะ และนายอับดุลกอยยูม ตาเละ ผู้ดำเนินการเสวนา โครงการอบรมพิเศษเพื่อพัฒนาศักยภาพเย…

อ่านต่อ