WorkShop “เตรียมความพร้อม” (อ.โองการ หรันเต๊ะ)

WORKSHOP สุดพิเศษ หัวข้อ "เตรียมความพร้อม" โดย อ.โองการ หรันเต๊ะ นักเขียนและนักจิตวิทยาให้คำปรึกษา โครงการอบรมพิเศษเพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนแห่งสัจธรรม ครั้งที่ 4 ภายใต้หัวข้อ "การพัฒนาทักษะการพูดและการ…

อ่านต่อ

เทปปาฐกถา “พลังแห่งการพูด” (อ.อาคีรัฐ มะยูโซะ)

เทปปาฐกถาหัวข้อ "พลังแห่งการพูด" โดย อ.อาคีรัฐ มะยูโซะ รองประธานกลุ่มฟิตยะตุลฮัก โครงการอบรมพิเศษเพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนแห่งสัจธรรม ครั้งที่ 4 ภายใต้หัวข้อ "การพัฒนาทักษะการพูดและการนำเสนอ"   &nb…

อ่านต่อ

โครงการอบรม#4 : ทักษะการพูดและการนำเสนอ

ภาพบรรยาศ โครงการอบรมพิเศษเพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนแห่งสัจธรรม ครั้งที่ 4 ภายใต้หัวข้อ "การพัฒนาทักษะการพูดและการนำเสนอ" วันเสาร์และอาทิตย์ที่ 5-6 พฤษภาคม 2561 ณ บินตังรีสอร์ต ต.บูดี อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี…

อ่านต่อ