สนับสนุนกลุ่ม : ทานที่ไหลริน

ภารกิจการทำงานเปลี่ยนแปลงเยาวชน จะไม่สามารถดำเนินต่อไปได้ด้วยดีมีประสิทธิภาพ หากขาดพลังการสนับสนุนจากพี่น้องผู้ศรัทธา ให้เราะมะฎอนครั้งนี้เป็นอีกครั้งที่ท่านจะช่วยสนับสนุนเรา "ทานที่ไหลริน" กับภารกิจพ…

อ่านต่อ

YouthCare : การทำงานร่วมกันระหว่างมุสลีมีนกับมุสลีมะฮฺ

คำถาม : อยากถามว่า การทำงานร่วมกันระหว่างมุสลีมีนกับมุสลีมะฮฺ ในทัศนะของอิสลามว่าอย่างไรบ้าง? อะไรบ้างที่ต้องระวัง? และอะไรบ้างที่สามารถผ่อนปรน/ยืดหยุ่นได้ ? คำตอบ : อิสลามให้มีเพศชายและเพศหญิงโดยพื้น…

อ่านต่อ