YouthCare:เราสามารถทำความสะอาดบริเวณวัดได้หรือไม่

YouthCare:เราสามารถทำความสะอาดบริเวณวัดได้หรือไม่

ถาม : เราสามารถทำความสะอาดบริเวณวัดได้ไหม ?
ตอบ : ในกรณีการทำความสะอาดบริเวณวัดนั้น ไม่ได้มีปัญหาแต่ประการใด สามารถกระทำได้เป็นการดีด้วยซ้ำ 

ในการที่เราได้ช่วยเหลือสังคมหากว่าไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับพิธีกรรม ศาสนธรรม หรือศาสนบัญญัติของศาสนาอื่นเราสามารถกระทำได้ครับ

ผู้ตอบ อ.ไฟซอล พุ่มดอกไม้
นักวิชาการ สถานีโทรทัศน์ไวท์แชนแนล