YothCare:ระหว่างสิ่งเเวดล้อมกับคณะที่เราชอบ

YothCare:ระหว่างสิ่งเเวดล้อมกับคณะที่เราชอบ

คำถาม : 
ตอนนี้หนูยังลังเลในการเลือกคณะและมหาวิทยาลัยอยู่ค่ะ คณะหนึ่งหนูอยากเรียนมากแต่บรรยากาศ และสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวมันไม่ใช่ แต่อีกคณะหนึ่งเป็นคณะก็ชอบ แต่ก็ไม่ได้อยากเรียนเท่าคณะแรก แต่บรรยากาศ และ
สิ่งแวดล้อมรอบๆมันใช่ เราชอบสิ่งแวดล้อมแบบนั้นมากกก เราควรเลือกอันไหนดีค่ะ ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับคณะที่เราชอบ?

คำตอบ :
บิสมิลลาฮฺ. เนื่องจากคำถามนี้เป็นคำถามที่กว้างและมีประเด็นที่ต้องลำดับความสำคัญให้ดี จึงขอแยกตอบให้เราพิจารณาจาก2ประการต่อไปนี้นะครับ
ประการแรก เจตนาในการเรียน
เราอาจต้องกลับมาถามตัวเองให้ชัดเจนก่อนว่า การเรียนในระดับมหาวิทยาลัยของเรานั้นมีจุดประสงค์เพื่ออะไร เพราะบางคณะเป็นคณะที่เป็นวิชาชีพเช่น หมอ วิศวะ ครู สถาปนิก หากเลือกเรียนคณะเหล่านี้ย่อมเป็นที่ชัดเจนว่าเราอยากประกอบอาชีพนั้นๆ ในขณะที่หลายคณะเป็นคณะที่ให้ความรู้แต่ไม่ใช่วิชาชีพ กล่าวคือเราสามารถเอาความรู้ที่ได้จากการเรียนในระดับมหาวิทยาลัยไปต่อยอดกับเส้นทางในอนาคตของตัวเอง เช่น ศิลปศาสตร์ ภาษาศาสตร์ บริหารธุรกิจ ฯลฯ ดังนั้นลองถามตัวเองดูก่อนว่าคณะที่เลือกเรียนเป็นแบบไหน ถ้าเราต้องย้ายไปเรียนคณะอื่นยังจะสามารถเอาความรู้ในสาขาที่เรียนไปต่อยอดกับแผนในอนาคตที่วางไว้ได้หรือไม่ อย่างไร?

ประการถัดมา เรื่องบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม 
บังไม่แน่ใจว่าสิ่งแวดล้อมในที่นี้หมายถึงอะไรบ้าง แค่สถานที่เรียน กลุ่มเพื่อน หรือหมายรวมถึงความเข้มแข็งของชมรมมุสลิมในมหาวิทยาลัยนั้นๆ หากความหมายของสิ่งแวดล้อมคือสถานที่เรียนเพียงอย่างเดียว บังแนะนำให้มองที่คณะอย่างเดียวเลยครับ แต่หากสิ่งแวดล้อมในที่นี้หมายรวมถึงกลุ่มเพื่อน ชมรม และบรรยากาศที่เอื้อต่อการเป็นอยู่ของมุสลิมแล้ว บรรยากาศก็นับเป็นปัจจัยสำคัญที่มองข้ามไม่ได้เช่นกัน

สำหรับบังแล้ว เป้าหมายเป็นสิ่งสำคัญที่สุดและสิ่งแวดล้อมนับเป็นเรื่องรอง แต่ไม่ได้หมายความว่าให้เรามุ่งเป้าไปยังคณะที่อยากเรียนอย่างเดียวโดยไม่สนใจปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม ในกรณีที่สิ่งแวดล้อมแย่มากๆ(ในที่นี้คือเป็นอันตรายต่อการเป็นมุสลิมของเรา) เราอาจต้องลองหาคณะอื่นที่สามารถนำความรู้ที่ได้จากคณะนั้นๆมาต่อยอดไปสู่การทำงานในรูปแบบเดียวกันหรือรูปแบบที่คล้ายกัน เพื่อปกป้องอะกีดะฮ์ของเราให้ปลอดภัย แต่หากเราชั่งน้ำหนักดูแล้วพบว่าสิ่งแวดล้อมไม่ได้เลวร้ายมากนัก ในขณะเดียวกันคณะที่อยากเลือกรองลงมาก็ไม่ได้แย่ อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเราว่าจะตัดสินใจกับเรื่องนี้ต่อไปอย่างไร

ท้ายที่สุดแล้ว ตัวของบังเองอาจไม่สามารถให้คำตอบที่ถูกต้องที่สุดกับคำถามนี้ได้ 
แต่อัลลอฮฺนั้นทรงรู้ดียิ่งในสิ่งที่เราไม่รู้ ดังนั้นจงขอดุอาอฺให้มาก ละหมาดอิสติคอเราะฮฺ และมอบหมายต่อพระองค์ ดังที่อัลลอฮฺได้กล่าวว่า
… وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۖ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ( 159 ) 
ความว่า “…และจงปรึกษาหารือกับพวกเขาในกิจการทั้งหลาย ครั้นเมื่อเจ้าได้ตัดสินใจแล้วก็จงมอบหมายแด่อัลลอฮฺเถิด” (อาล อิมรอน 3 : 159)
หวังว่าพระองค์จะทรงชี้นำทางที่เหมาะสมที่สุดให้แก่เราครับ

ตอบโดย :
นายอัชอารีย์ มะแส
นักศึกษาแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล