ดุอาอ์นบีสุลัยมานขณะสร้างมัสญิดอัลอักศอ

ดุอาอ์นบีสุลัยมานขณะสร้างมัสญิดอัลอักศอ

รายงานจากท่านอับดุลลอฮฺ บินอัมรู เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ กล่าวว่า ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม เล่าว่า :

แท้จริง ขณะที่สุลัยมาน ลูกชายของดาวูด สร้างบัยตุลมักดิสนั้น เขาได้ขอต่ออัลลอฮฺ ผู้ทรงเกียรติและสูงส่ง 3 อย่าง ได้แก่

(1) ขอให้การตัดสิน (ของเขา) สอดคล้องกับการตัดสินของพระองค์ (คือ ถูกต้อง ยุติธรรม) แล้วดุอาอ์ของเขาก็ถูกตอบรับ (2) ขอให้อัลลอฮฺมอบอำนาจการปกครองที่จะไม่มีใครหลังจากเขาได้รับมันอีก แล้วเขาก็ได้รับมันและ (3) เมื่อเสร็จสิ้นการสร้างมัสญิดแล้ว ขออัลลอฮฺอย่าให้มีใครที่มาที่นี้ นอกจากเพื่อละหมาดข้างในมัน และให้ความผิดบาปต่างๆของเขาหลุดพ้นไป (ได้รับการอภัยโทษจนบริสุทธิ์) เสมือนวันที่มารดาของเขาคลอดเขาออกมา

(ท่านนบีมุฮัมหมัด กล่าวว่า) สำหรับสองคำขอแรกนั้น อัลลอฮฺได้ตอบรับคำขอให้กับเขาแล้ว และฉันหวังว่าพระองค์จะตอบรับคำขอที่สามด้วย

หะดีษเศาะฮีหฺ บันทึกโดย อันนะสาอีย์, อิบนุมาญะฮฺ, อะหมัด, อิบนุหิบบาน และอัลหากิม

———————————–

จากหนังสือ “เศาะฮีหฺ อัลเกาะศ็อศ อันนะบะวีย์” (50 เรื่องเล่าจากหะดีษเศาะฮีหฺ) เรียบเรียงโดย เชคอบูอิสหาก อัลหุวัยนีย์ หะฟิเซาะฮุลลอฮ