ยังไม่ได้ละหมาดขณะอยู่ในรถ เราสามารถอ่านอัซการยามเย็นก่อนละหมาดได้ไหมครับ?

ยังไม่ได้ละหมาดขณะอยู่ในรถ เราสามารถอ่านอัซการยามเย็นก่อนละหมาดได้ไหมครับ?

เราเดินทาง แล้วเข้าเวลาอัสรีและยังไม่ได้ละหมาดขณะอยู่ในรถ เราสามารถอ่านอัซการยามเย็นก่อนละหมาดได้ไหมครับ?

คำตอบ: 
จริงๆแล้วเรื่องอัซการนะครับ ถ้าหากมันติดอุปสรรค ในการเดินทาง บางครั้งเราไม่สามารถที่จะกำหนดการเดินทางได้เอง เราไม่ได้เป็นคนขับรถเอง ต้องไปกับรถโดยสารแล้วไม่สะดวกที่จะทำการละหมาดในบางกรณี เเล้วก็กลัวว่าเดี๋ยวเวลาของอัซการจะหมดด้วย พี่น้องมีความกังวลหลายเรื่อง เรื่องเวลาละหมาด เรื่องของบทอัซการด้วยนะครับ

พี่น้องสามารถอ่านได้เมื่อถึงเวลาของมัน เพราะมันไม่ได้มีตัวบทที่ระบุว่ามันจะต้องอ่านหลังละหมาดอัสรีเท่านั้น ดังนั้นเมื่อถึงเวลาเย็น เข้าละหมาดแล้ว หรือเราอาจจะยังไม่ได้สะดวกเรื่องของการละหมาดอัสรีในเวลานั้นๆ 

หรือแม้กระทั่งคนที่ละหมาดไม่ได้อันนี้ชัดเจนเลย คนที่ละหมาดไม่ได้ การอ่านอัซการของเขาก็ยังอ่านได้อยู่นะครับ จับกุรอานไม่ได้แต่การอ่านบทรำลึก ต่างๆ ก็ยังอ่านได้อยู่ ดุอาร์การต่างๆก็ยังอ่านได้อยู่นะครับ 
ดังนั้น สามารถที่จะอ่านได้เลยนะครับ

ส่วนเวลาละหมาดก็อยากจะให้วางแผนให้ดีๆ ถ้าหากว่าต้องเราต้องเดินทางในช่วงเวลาที่มันคร่อมในเรื่องการละหมาดบ่อยๆนะครับ ก็ไม่อยากให้พี่น้องละทิ้งโดยที่ไม่ได้พยายามอย่างสุดความสามารถก่อนนะครับ 

#ดังนั้นสามารถที่จะอ่านอัซการได้ถึงแม้จะไม่ได้ทำการละหมาดอัสรีนั้นเองนะครับ

ตอบโดย: อ.บุคคอรี อัลการีมี