YouthCare:การขัดเกลาคนในชมรม

YouthCare:การขัดเกลาคนในชมรม

ถาม : ขอวิธีขัดเกลาคนในชมรมหน่อยครับ ผมในฐานะอมีรชมรม แต่คณะกรรมการอีกหลายคนยังมีแฟน ไม่ละหมาดบางเวลา ควรทำอย่างไรดีครับ ?

ตอบ : บิสมิลลาห์ 
ในฐานะผู้นำของทุกคน ผมอยากแนะนำให้เราเองตั้งเจตนาในการทำงานให้ชัดเจนและแน่วแน่ก่อนนะครับ ว่าจริง ๆ การที่เราขึ้นมาเป็นผู้นำพวกเขานั้นเรา กำลังหวังจะทำอะไร หรือต้องการปรับปรุงอะไรหรือปล่าว

#ลำดับแรก
ในการเริ่มปรับปรุงคณะกรรมการ ตัวเราจำเป็นต้องมีแผนในการปรับปรุงตัวเองเป็นอันดับแรกก่อนเสมอ และต้องมีความเข้มข้นมากกว่าคนที่เราต้องการจะไปปรับปรุงอย่างน้อยต้อง 1 เท่าตัวเสมอ
ต้องสามารถเขียนมันออกมาได้ว่า เราเองยังมีข้อผิดพลาดอะไรที่ต้องปรับปรุง 
แล้วตัวเราเองจะปรับปรุงตัวเราเองได้อย่างไร และเราเองจะมีแผนในการจะพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อย ๆ ได้อย่างไร ในขั้นตอนนี้ถือเป็น
ขั้นตอนที่สำคัญที่สุดในการเริ่มทำงาน เพราะมันจะเป็นตัวชี้วัดความจริงจังของตัวเราในการทำงานปรับปรุงผู้อื่น หากข้อที่ 1 เรายังทำไม่ได้ ก็สมควรพิจารณาทำข้อนี้ให้สำเร็จเสียก่อน

#ลำดับที่สอง
คือการพยายามทำความเข้าใจคณะกรรมการทั้งหมดว่าเป็นอย่างไร ปัญหาที่พวกเขากำลังเผชิญนั้นเป็นอย่างไร มีสาเหตุมาจากเรื่องอะไร ส่วนตัวผมเองเชื่อว่าทุกคนต้องการในสิ่งที่ดีเสมอ สิ่งที่เขาทำลงไปนั้น
เป็นเพียงแค่การหลงผิด เขาแค่ต้องการสักคนที่พยายามทำความเข้าใจ และแก้ปัญหาด้วยความเข้าใจพวกเขาอย่างสุดซึ้ง คนคนนั้นสมควรที่จะเป็นอามีรในฐานะที่เป็นคนร่วมทำงานที่สำคัญที่สุด ในขั้นตอนนี้จะไม่สำเร็จเลย ถ้าหากว่าตัวอามีรเองยังไม่สามารถค้นหาแผนสำหรับปรับปรุงตัวเอง 
ดังนั้นความสำคัญจะอยู่ตรงที่ความเข้าใจ และความพยายามในการรับฟังปัญหาอย่างจริงใจ โดยไม่ตัดสินผู้อื่นในการกระทำบาปนั้นว่าเป็นสิ่งไม่สามารถแก้ไขได้

#ลำดับที่สาม
คือร่วมกันค้นหาทางแก้ปัญหาร่วมกัน ต้องให้มีการพูดคุยพบปะทั้งในแบบทางการเช่นการประชุม การสัมนา หรือการพบปะอย่างไม่เป็นทางการเช่น ฮาลาเกาะห์ ร้านน้ำชา โดยทั้งสองเพื่อให้มีการพูดคุยเกี่ยวกับขั้นตอนในการแก้ปัญหาสำหรับทั้งส่วนตัวในรายบุคคล และภาพรวมสำหรับคณะกรรมการ ผ่านการพูดคุยทั้งแบบทางการและไม่ทางการ 
#จุดหลักที่สำคัญสำหรับข้อนี้มีสองอย่างเดียวกันคือ

#หนึ่ง ความสามารถในการควบคุมประเด็นที่พูดคุย ให้ทางแก้ไขปัญหาจริงๆ ไม่พยายามโทษสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้น แต่ต้องพยายามร่วมกันค้นหาทางแก้ไขปัญหาอย่างชาญฉลาดเพื่อไม่ให้ปัญหาเกิดขึ้นซ้ำอีก

#สอง คืออามีรต้องสามารถติดตามความคืบหน้าในการแก้ปัญหาได้อย่างทั่วถึง และแท้จริงด้วย ผ่านการพูดคุยในรูปแบบต่างๆที่อามีรสามารถจัดการ เพราะถ้าหากอามีรไม่สามารถติดตามผลการแก้ปัญหาได้ ทุกอย่างก็จะยังคงรุมเร้าการทำงานชมรมต่อไป

ตอบโดย : นาย นิอามีน นิอามัน (อดีตอมีรชมรมมุสลิม มอ.หาดใหญ่)