YouthCare:การอ่านดุอารฺกุนูต

YouthCare:การอ่านดุอารฺกุนูต

คำถาม : ถ้าอิม่ามละหมาดซุบฮิแล้วอ่านดุอารฺกุนูต แต่เราไม่ยกมือ แบบนี้ใช้ได้ไหมคับ?

คำตอบ: คือในกรณีของการกุนูตในเวลาละหมาดซุบฮี อันนี้มีความเห็นที่แตกต่างกันหลากหลายของบรรดาอุลามาฮฺในเรื่องนี้ แต่ถ้าพี่น้องยึดว่าไม่จำเป็นต้องยกมือ ก็ไม่ต้องยกมือให้เรายืนเฉยๆ แต่ถ้าพี่น้องยึดว่าจำเป็นต้องยกก็ให้พี่น้องยกมือตามอิหม่าม

อันนี้เป็นสิ่งที่เราสมควรจะต้องปฏิบัติ

ผู้ตอบ: อ.ไฟซ้อล พุ่มดอกไม้ (นักวิชาการสถานีโทรทัศน์ไวท์ แชนเนล