YOuthCare:ปัญหากับแม่เรื่องเรียน เราอยากเรียนคณะหนึ่งแต่เขาไม่เห็นด้วย เขาอยากให้เรียนคณะอื่น

YOuthCare:ปัญหากับแม่เรื่องเรียน เราอยากเรียนคณะหนึ่งแต่เขาไม่เห็นด้วย เขาอยากให้เรียนคณะอื่น

คำถาม : ปัญหากับแม่เรื่องเรียน เราอยากเรียนคณะหนึ่งแต่เขาไม่เห็นด้วย เขาอยากให้เรียนคณะอื่น เช่น เราอยากเรียนวิศวะแต่ผู้ปกครองอยากให้เรียนบัญชีเราควรทำอย่างไร?

คำตอบ : เราไม่สามารถที่จะมองข้ามความเห็นของพ่อและแม่ได้ เพราะท่านทั้งสองเลี้ยงดูเรามาตั้งแต่เกิด อาจจะรู้จักตัวเรามากกว่าตัวเราเองด้วยซำ้ไป 

และท่านทั้งสองเคยผ่านวัยเรามาก่อน คงจะมีประสบการณ์ และรู้อะไรมากกว่าเราที่เราคิดไม่ถึง ในทางกลับกันปฏิเสธไม่ได้ว่าเราก็มีความใฝ่ฝันที่เราฝันและอยากจะเป็นเช่นเดียวกัน 

เพราะมันเป็นทางเลือกของเราที่เราต้องเลือกด้วยตนเอง มันคือชีวิตของเราที่เราจะตามคนอื่นไม่ได้ เพราะแต่ละคนมีความชอบและความถนัดที่แตกต่างและไม่เหมือนกัน 

ดังนั้นเราจะต้องให้ความสำคัญกับทั้งสอง ทั้งความฝันที่เราอยากเป็นกับความฝันที่พ่อแม่อยากให้เราเป็นเพื่อค้นหาสิ่งที่ดีที่สุดและเหมาะสมที่สุดกับเรา แล้วมอบหมายต่ออัลลอฮ ซึ่งมีวิธีการต่างๆที่บังจะแนะนำดังนี้

1 ศึกษาคณะและสาขาที่เราอยากเรียนและที่แม่อยากให้เราเรียนอย่างละเอียด

2 เขียนเหตุผลของเราว่าทำไมเราอยากเรียนคณะนี้ หรือสาขานี้ออกมาเป็นข้อๆให้ได้มากที่สุด

3 ถามเหตุผลของแม่ว่าทำไมถึงอยากให้เราเรียนคณะนั้น หรือสาขานั้น

4 นำเหตุผลของเราและเหตุผลของแม่มาคิดและวิเคราะห์ตามข้อมูลต่างๆที่เราหา และเหตุผลต่างๆที่เขียน แล้วมาพิจารณาว่าคณะไหน หรือสาขาอะไร เป็นคณะหรือสาขาที่เราชอบ ถนัด และมีประโยชน์ทั้งต่อตนเอง ครอบครัว และสังคมมากที่สุดพร้อมบอกเหตุผล

5 นำข้อ2,3 และ4ไปปรึกษาคนที่เราไว้ใจ มีความรู้และประสบการณ์ สามารถที่จะให้คำปรึกษาเราได้ อาจจะเป็นอาจารย์ หรือรุ่นพี่ที่เรารู้จัก ว่ามีความเห็นอย่างไรบ้างกับเรื่องดังกล่าว? (จะทำให้การตัดสินใจของเรามีความรอบคอบ และชัดเจนมากยิ่งขึ้น)

6 ละหมาดอิสติคอเราะฮฺ และขอดูอาให้พระองค์ทรงเลือก คณะหรือสาขาเรียนที่ดีที่สุด และเหมาะสมที่สุดให้กับเรา หากสิ่งที่เราเลือกคือสิ่งที่ดีที่สุด ขอให้พระองค์ทรงประทานสิ่งนั้นและทรงให้ความง่ายดายให้ได้รับสิ่งนั้น แต่หากสิ่งนั้นไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดและเหมาะสมที่สุด ขอให้พระองค์ทรงประทานสิ่งที่ดีกว่าแทน เพราะไม่มีใครที่จะรู้จักเรามากยิ่งกว่าผู้สร้างเรามา

7 นำข้อมูลต่างๆที่เราหาและเหตุผลต่างๆที่เราได้คิด ไตร่ตรอง พิจารณา และปรึกษามาอธิบายให้แม่ฟังอย่างละเอียดและเข้าใจ อินชาอัลลอฮทุกอย่างจะผ่านไปด้วยความเรียบร้อย เพราะไม่มีพ่อแม่คนไหนที่ไม่รักลูกตนเอง ไม่รับฟังเหตุผลของลูก และไม่อยากให้ลูกตนเองประสบความสำเร็จ และมีความสุข 

8 หากว่าแม่มีอคติกับเราจริงๆ ไม่ยอมรับฟังเหตุผลของเรา ก็อาจจะให้ญาติหรือคนที่แม่เรานับถือมาพูดคุยแทนเราจะช่วยให้ความอคติของแม่นั้นลดลงและยอมรับฟังเหตุผลของเราก็ได้ หรือว่าแม่ไม่พอใจกับพฤติกรรมบางอย่าง หรือหลายอย่างที่ไม่ดีที่เราแสดงออกมา จำเป็นที่เราต้องเปลี่ยนแปลงตนเอง

บังมองว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมาจากการไม่พูดคุย และสร้างความเข้าใจ รวมถึงเราเองก็ไม่ชัดเจน และไม่มีเหตุผลพอที่จะอธิบายให้ท่านเข้าใจมากกว่า

ขอดูอาอฺต่ออัลลอฮให้พระองค์ทรงช่วยเหลือ และทรงเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับบ่าวของพระองค์ เพราะไม่มีใครที่จะรู้ดียิ่งกว่าพระองค์ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต 

จงพอใจกับทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ทรงประทานให้ท่าน แล้วมาคิดและค้นหาว่ามันมีฮิกมะฮฺอะไรที่พระองค์ทรงประทานสิ่งนั้นให้ เพราะหลายครั้งสิ่งที่เราได้รับกลับไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการ แต่พึ่งมาได้รับคำตอบ เมื่อเวลาผ่านไปแล้ว 2 หรือ 3 ปี ว่าสิ่งที่อัลลอฮให้เรานั้นดีกว่าสิ่งที่เราต้องการ ณ เวลานั้น 

หวังว่าประสบการณ์เล็กๆน้อยๆนี้ที่บังได้ตอบไป เป็นประสบการณ์ในชีวิตจริงที่บังเคยประสบ คงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อย

วัลลอฮุอะลัม

ผู้ตอบ : นายอัฟฟาน อูมาเจะโด (ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและตัรบียะฮฺ กลุ่มฟิตยะตุฮัก)