YouthCare:การยืนเเถวละหมาดให้เท้าชิด

YouthCare:การยืนเเถวละหมาดให้เท้าชิด

คำถาม : จะแก้ปัญหาอย่างไรดีครับ มัสยิดแถวบ้านผมเวลายืนอยู่ในแถวละหมาด คนที่นั้นชอบยืนเท้าไม่ชิด เท้าห่าง ?

คำตอบ: บอกกับคนที่มัสยิดให้เขาได้เห็นถึงความสำคัญของการยืนชิดกันในขณะที่เราละหมาด หรือไม่เราก็เป็นแบบอย่าง 

เราต้องอาศัยการทำความเข้าใจกับพี่น้องของเราให้ได้มากที่สุด เพราะการยืนให้ชิดกันในละหมาดนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็น เป็นการทำให้ละหมาดนั้นสมบูรณ์ 

และที่สำคัญหากเรายืนห่างกันตัวที่จะมาสอดแทรกคือชัยฏอนในขณะที่เรายืนละหมาดอาจจะทำให้เราละหมาดไม่คูชุวฺ ละหมาดไม่มีสมาธิ 

ดังนั้นการยืนชิดกันเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นมาก มิเช่นนั้นท่านนบี ซอลลัลลอฮูอะลัยฮิวะซัลลัม ไม่กำชับเราแบบนี้อย่างแน่นอน 

ผู้ตอบ: อ.ไฟซ้อล พุ่มดอกไม้ นักวิชาการสถานีโทรทัศน์ไวท์ แชนแนล