YouthCare:การเตือนคนในครอบครัว

YouthCare:การเตือนคนในครอบครัว

คำถาม : เตือนคนในครอบครัวแต่เขาไม่ฟังเราเพราะเห็นว่าเราเป็นเด็กควรทำอย่างไร หรือมีคำแนะนำไหมครับ?

คำตอบ : เราเด็กกว่าไม่ใช่ปัญหา เราอ่อนกว่าไม่มีปัญหา แต่เวลาจะเตือนใครต้องทำดีกับเขาก่อน 

อย่าท้อแท้ในการตักเตือน ถึงแม้จะใช้ยุทธศาสตร์มากแค่ไหน เพราะการตักเตือนบางครั้งมันก็สำเร็จ บางครั้งมันก็ไม่สำเร็จ 

เรามีหน้าที่เตือน ท่านนบีเอง บางครั้งเตือนผู้คนแต่ยังมีผู้คนไม่รับฟังท่าน เช่นขณะที่ท่านเตือนให้ลุงของท่านรับอิสลามแต่ลุงของท่าน ก็ไม่ได้รับอิสลาม 

ฉะนั้นเป็นสิ่งหนึ่งที่ชี้ให้เห็นว่าท่านนบีเอง อัลลอฮฺยังทดสอบให้บางครั้งประสบความผิดหวังได้ เปลี่ยนยุทธศาสตร์ใหม่ต่อไปนี้ฉันจะทำดี กับเขาจนเขารู้สึกว่า เราเนี่ยดี คำพูด ตรงนี้แหละมันจะมีคุณค่า หลังจากเขามองเห็นคุณค่าเราแล้ว.

อินชาอัลลอฮ
ผู้ตอบ: อ.ซิดดิ๊ก มูฮำหมัดสะอีด (ประธานบอร์ดชะรีอะฮฺ ไวท์แชนแนล)