YouthCare:การจัดการตัวเองใน 1 วัน

YouthCare:การจัดการตัวเองใน 1 วัน

คำถาม : จะมีวิธีแนะนำการจัดการตัวเองอย่างไร ให้ใน 1 วันสามารถจัดการภารกิจประจำวันพร้อมกับสามารถรักษาอิบาดะฮสุนนะฮไม่ให้บกพร่อง(อิสติกอมะฮ)ได้บ้างครับ ?

คำตอบ:
1.ระบุสิ่งที่เป็นวาญิบในวันนั้นออกมาก่อนว่ามีอะไรบ้าง จัดเวลาให้กับมันอย่างเพียงพอ แล้วจัดการทำให้ครบ 

2. ถ้าเป็นไปได้ก็ทำสิ่งที่วาญิบให้ครบในตอนเช้าเลยเพราะเป็นเวลาที่มีความประเสริฐ ถ้าเราทำได้ครบ ก็ถือว่าเราประสบความสำเร็จในวันนั้นแล้ว

3. เติมกิจกรรมดี ๆ เช่นสิ่งที่เป็นสุนนะฮฺ ลงไปในช่วงเวลาที่เหลือ ทำเท่าที่สะดวก แล้วค่อยพัฒนาให้ดีขึ้น

4. เรื่องอิสติกอมะฮฺ ถ้าเป็นสิ่งวาญิบก็ให้กัดฟันสู้เลย ถ้าเป็นสุนนะฮฺก็ค่อย ๆ ฝึกทำไป โดยโฟกัสไปทีละอย่าง เมื่อทำจนติดเป็นนิสัยแล้วค่อยฝึกทำสุนนะฮฺอย่างอื่นเพิ่มเติม

ตอบโดย: อาคีรัฐ มะยูโซะ (รองประธานกลุ่มฟิตยะตุลฮัก)