เจ้าหนี้ที่ได้รับการอภัยโทษ

เจ้าหนี้ที่ได้รับการอภัยโทษ

รายงานจากท่านอบูฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ กล่าวว่า ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม เล่าวว่า :

ชายคนหนึ่งไม่เคยทำความดีใดๆเลย เขามักจะให้ผู้คนกู้ยืมหนี้สินไป แล้วเขาก็พูดกับตัวแทนของเขาว่า “จงเก็บ (หนี้สินมา) จากคนที่ได้รับความง่ายดาย และปล่อยทิ้ง (หมายถึง ผ่อนปรนให้) กับคนที่กำลังลำบาก และจงอภัย หวังว่าอัลลอฮจะทรงอภัยให้แก่เราด้วย”

เมื่อเขาเสียชีวิตไป อัลลอฮทรงตรัสถามเขาว่า “เจ้าเคยทำความดีอะไรบ้าง?” เขาตอบว่า “ไม่เคยเลย เว้นแต่เพียงฉันมีผู้ช่วยคนหนึ่ง และฉันมักจะให้ผู้คนกู้ยืมหนี้สิน เมื่อฉันส่งตัวแทนของฉันไปเก็บหนี้สินคืน ฉันบอกกับเขาว่า ‘จงเก็บ (หนี้สินมา) จากคนที่ได้รับความง่ายดาย และปล่อยทิ้ง (หมายถึง ผ่อนปรนให้) กับคนที่กำลังลำบาก และจงอภัย หวังว่าอัลลอฮจะทรงอภัยให้แก่เราด้วย’”

อัลลอฮจึงตรัสกับเขาว่า “ฉันได้อภัยโทษแก่เจ้าแล้ว”

หะดีษเศาะฮีหฺ บันทึกโดย อันนะสาอีย์, อิบนุหิบบาน และอัลหากิม

———————————–

จากหนังสือ “เศาะฮีหฺ อัลเกาะศ็อศ อันนะบะวีย์” (50 เรื่องเล่าจากหะดีษเศาะฮีหฺ)
เรียบเรียงโดย เชคอบูอิสหาก อัลหุวัยนีย์ หะฟิเซาะฮุลลอฮ