Youth Care:เมื่อพ่อเเม่ทำผิด

Youth Care:เมื่อพ่อเเม่ทำผิด

คำถาม : พ่อ – แม่ ทำผิดแต่ไม่กล้าที่จะเตือนควรทำอย่างไรดี หรือมีวิธีอื่นบ้างไหมครับ ?

คำตอบ : เราต้องไม่ทิ้งการตักเตือน!
แต่เราต้องพยายามหาวิธีที่เหมาะสม และด้วยวิธีที่ท่านรัก พร้อมด้วยกับคำตักเตือน เช่นท่านชอบทานอาหารอะไร เราก็พยายามให้มีโอกาสได้ร่วมทำสิ่งดี ๆ กับท่าน พร้อมพยายามแทรกประเด็นที่ท่านกำลังประสบ ต้องใช้เวลา และความอดทน ใช้ความบริสุทธิ์ใจกับคำตักเตือน เลือกใช้วิธีที่แสดงถึงความรัก แรก ๆ อาจจะมีติด ๆ ขัด ๆ ด้วยความเคยชินของท่าน ไม่หยุดที่จะใกล้ชิดกับท่าน

ด้วยกับช่องทางอื่น ๆ เช่นการแนะนำหนังสือ ข้อความหรือรายการโทรทัศน์ดี ๆให้ท่านได้ดู

إن شاءالله

والله أعلم

ผู้ตอบ:อ.บุคคอรี อัลการีมี 20/07/18. ภารกิจผู้ศรัทธา