สั่งเสียลูกให้เผาศพตัวเอง

สั่งเสียลูกให้เผาศพตัวเอง

รายงานจากท่านอบูฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ ว่า ท่านเราะสูลุลลอฮ ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม เล่าวว่า :

ชายคนหนึ่งกระทำบาปใหญ่ต่อตนเอง เมื่อวาระสุดท้ายของชีิวตมาถึง เขาได้สั่งเสียแก่ลูกๆของเขาว่า “เมื่อพ่อจากโลกนี้ไปแล้ว จงเผาร่างของพ่อ และบดมันให้กลายเป็นผุยผง แล้วปล่อยให้มันบินหายไปกับสายลม ขอสาบานต่ออัลลอฮ หากพระผู้อภิบาลของฉันได้ทรงกำหนดไว้แล้ว ฉันจะต้องถูกลงโทษทรมานด้วยการลงโทษที่ไม่เคยประสบกับใครมาก่อนอย่างแน่นอน”

เมื่อชายคนนั้นเสียชีวิต ลูกๆก็ทำตามคำสั่งเสียของเขา แล้วอัลลอฮก็ทรงบัญชาแผ่นดินว่า “จงรวบรวมสิ่งที่เจ้ามีมา” แล้วแผ่นดินก็ทำตามบัญชาของอัลลอฮ และชายคนนั้นก็ยืนขึ้นต่อหน้าพระองค์ อัลลอฮตรัสถามเขาว่า “ทำไมเจ้าถึงทำเช่นนั้น?”

เขาตอบว่า “โอ้พระผู้อภิบาล ฉันกลัวพระองค์” แล้วอัลลอฮก็ทรงอภัยโทษบาปต่างๆของเขา

หะดีษเศาะฮีหฺ บันทึกโดย อัลบุคอรีย์และมุสลิม

———————————–

จากหนังสือ “เศาะฮีหฺ อัลเกาะศ็อศ อันนะบะวีย์” (50 เรื่องเล่าจากหะดีษเศาะฮีหฺ)
เรียบเรียงโดย เชคอบูอิสหาก อัลหุวัยนีย์ หะฟิเซาะฮุลลอฮ