บรรยากาศประชุมไตรมาส 3/61

บรรยากาศประชุมไตรมาส 3/61

ภาพบรรยากาศ

การประชุมกลุ่มฟิตยะตุลฮักไตรมาส 03/2561
วันเสาร์และอาทิตย์ ที่ 11-12 สิงหาคม 2561
ณ ห้องประชุมองค์กรบริหารนักศึกษา ชั้น 2 ตึกกิจกรรมนักศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จ.สงขลา