YouthCare:เราเลิกกับแฟน แต่มีคนอื่นมาคุยกับอดีตแฟนของเราแล้วเราโกรธ เราควรทำอย่างไรดี?

YouthCare:เราเลิกกับแฟน แต่มีคนอื่นมาคุยกับอดีตแฟนของเราแล้วเราโกรธ เราควรทำอย่างไรดี?

คำถาม : เราเลิกกับแฟน แต่มีคนอื่นมาคุยกับอดีตแฟนของเราแล้วเราโกรธ เราควรทำอย่างไรดี?

คำตอบ : บิสมิลลาฮฺ อัลฮัมดุลิลลาฮฺ

ถ้าความรู้สึกโกรธดังกล่าวไม่ได้เกิดเฉพาะกรณีมีคนมาคุยกับอดีตแฟนเท่านั้น แต่เกิดกับทุกกรณีที่มีเป็นการฝ่าฝืนอัลลอฮฺ นั่นถือว่าเป็นความรู้สึกที่ดี และเป็นสัญญาณถึงอีมานในหัวใจ และความรักที่มีต่ออัลลอฮฺ

แต่ถ้าความรู้สึกโกรธเกิดเฉพาะกรณีนี้อย่างเดียว นั่นอาจเป็นสัญญาณอันตรายว่าเรายังรู้สึกอาลัยอาวรณ์กับสัมพันธ์ต้องห้ามที่เราเคยมีกับเขามาก่อน

ควรทำอย่างไร?
ถ้าสามารถยับยั้งความชั่วนั้นได้ก็จงทำ เนื่องจากมีหะดีษสั่งใช้เรื่องการห้ามปราบความชั่วด้วยมือ หากไม่สามารถก็ด้วยวาจา หากไม่สามารถก็ด้วยการยืนยันในใจของเราว่าเราไม่พอใจที่มีความชั่วนั้น ๆ เกิดขึ้น

ขออัลลอฮฺทรงประทานหัวใจที่มั่นคง และประทานคู่ครองที่ดีให้แก่ผู้ถามครับ

ตอบโดย : นายอาคีรัฐ มะยูโซะ รองประธานกลุ่มฟิตยะตุลฮัก