YouthCare:การเห็นทุกอย่างเป็นเรื่องเล่น

YouthCare:การเห็นทุกอย่างเป็นเรื่องเล่น

คำถาม : เป็นคนกวนตีนเห็นทุกอย่างเป็นเรื่องเล่นทำไงดีครับ ?

คำตอบ : บิสมิลลาฮฺ อัลฮัมดุลิลลาฮฺ

เรื่องนี้ต้องเปลี่ยนแปลงจากจิตใจของเราครับ นิสัยชอบกวนอาจเกิดจากการที่เรามีอารมณ์ขันมากเกินไป แต่นิสัยนี้ไม่มีใครมาบังคับให้เราทำ และสภาพแวดล้อมก็ไม่ได้กดดันให้เราเป็น แตกต่างจากคนที่มีนิสัยชอบคิดมาก เครียดง่าย ซึมเศร้า ซึ่งมักจะเกิดจากแรงกดดันของสภาพแวดล้อม

ฉะนั้นถ้าถามว่าจะแก้อย่างไร สิ่งที่แนะนำคือ
๑-อย่าเอาเรื่องเหล่านั้นมาล้อเล่นครับ
๒-ตะหนักว่าเรื่องบางเรื่อง เอามาล้อเล่นไม่ได้ จะเป็นบาปได้เลย เช่นเรื่องศาสนา เป็นต้น

ตอบโดย : อ.อาคีรัฐ มะยูโซะ รองประธานกลุ่มฟิตยะตุลฮัก