เทปปาฐกถา “พลังแห่งการพูด” (อ.อาคีรัฐ มะยูโซะ)

เทปปาฐกถา “พลังแห่งการพูด” (อ.อาคีรัฐ มะยูโซะ)

เทปปาฐกถาหัวข้อ “พลังแห่งการพูด”
โดย อ.อาคีรัฐ มะยูโซะ รองประธานกลุ่มฟิตยะตุลฮัก

โครงการอบรมพิเศษเพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนแห่งสัจธรรม ครั้งที่ 4
ภายใต้หัวข้อ “การพัฒนาทักษะการพูดและการนำเสนอ”