YouthCare: อาม้าลที่จะนำไปสู่การยืนหยัดหลังเดือนรอมฎอน

YouthCare: อาม้าลที่จะนำไปสู่การยืนหยัดหลังเดือนรอมฎอน

คำถาม : พอจะมีอาม้าลอะไรที่จะนำไปสู่การยืนหยัดหลังเดือนรอมฎอนบ้างไหมครับ ?

คำตอบ : เป็นคำถามที่ดี สำหรับวันอีดฟิฏรีปีนี้เลยก็ว่าได้

|| หนึ่ง #ขอบคุณ_เท่ากับ_เพิ่มพูน||
สำนึกในบุญคุณและกล่าวขอบคุณอัลลอฮฺให้มาก ๆ ที่พระองค์ทรงช่วยเหลือเราให้ทำอิบาดะฮฺได้อย่างต่อเนื่องตลอด ๑ เดือนที่ผ่านมา
.
เพราะอัลลอฮฺตรัสไว้ความว่า “…หากพวกเจ้าขอบคุณ ข้าก็จะเพิ่มพูนให้แก่พวกเจ้า…” [อิบรอฮีม 14:7] .
ถ้าเราขอบคุณอัลลอฮฺที่ช่วยให้เราได้ถือศีลอด อัลลอฮฺก็จะช่วยให้เราได้ถือศีลอดเพิ่มพูนขึ้นอีก อิบาดะฮฺอื่น ๆ ก็เช่นกัน
.
|| สอง #เน้นความต่อเนื่อง||
อะมัลใดที่เคยทำในเดือนเราะมะฎอน ก็ให้รักษาไว้ให้ต่อเนื่อง แม้ว่าจะลด #ปริมาณ และ #ความถี่ ลงมาบ้างก็ไม่เป็นไร
.
เพราะการงานที่อัลลอฮฺรักมากที่สุดคือการงานที่ #มีความต่อเนื่องมากที่สุด แม้ว่าจะเล็กน้อยก็ตาม
.
ตย. ที่ 1 เรื่องการลดปริมาณ
ในเดือนเราะมะฎอนเราอาจจะอ่านอัลกุรอานทุกวัน วันละ 2 ญุซอ์ แต่หลังเราะมะฎอนเราคงทำไม่ได้ขนาดนั้น ก็อาจจะลดปริมาณลงมาเหลือวันละครึ่งญุซอ์ก็ได้ แต่ขอให้อ่านทุกวัน
.
ตย. ที่ 2 เรื่องการลดความถี่
ในเดือนเราะมะฎอน เราถือศีลอดทุกวัน กิยามฯทุกวัน แต่หลังเราะมะฎอนเราอาจทำไม่ได้ขนาดนั้น ก็ถือศีลอดสุนนะฮฺวันเว้นวัน หรือถือในวันจันทร์กับพฤหัสบดี หรือถือเดือนละ 3 วัน ส่วนกิยามฯก็อาจจะลดลงมาเหลือวันเว้นวัน และลดความยาวนานลงก็ได้
.
อธิบายเพิ่มเติม
การ #ลดปริมาณ และ #ลดความถี่ ดูผิวเผินอาจทำให้รู้สึกว่าอะมัลลดลง แต่มันเป็นตัวช่วยสำคัญที่ได้ผลมากสำหรับคนที่พลังลดลงจนไม่สามารถทำได้เท่าเดิม เพราะถ้าหากหักโหม เขาอาจทำได้ในช่วงสั้นแล้วก็ทิ้งอะมัลเหล่านั้นไปเลย #หลักสำคัญ คือ ทำให้อะมัลเหล่านั้น #มีขึ้น ในกิจวัตรของเราก่อน พอเราทำจนชินและมั่นคงแล้ว การที่เราจะเพิ่มปริมาณและความถี่ขึ้นทีหลังจะไม่ใช่เรื่องยาก
.
ขอให้อัลลอฮฺทรงช่วยเหลือเราให้ได้ยืนหยัดในคุณงามความดี และทรงตอบรับการงานที่ดีของเราทุกคนครับ

ตอบโดย : อาจารย์อาคีรัฐ มะยูโซะ