เสบียงมุร็อบบี : ครอบครัวภักดี

เสบียงมุร็อบบี : ครอบครัวภักดี

ช่วง 10 คืนสุดท้ายนี้ มุร็อบบีต้องเอาใจใส่คนในครอบครัว/ในการดูแลเป็นพิเศษ ชวนพวกเขามาร่วมทำอิบาดะฮฺด้วยกันครับ