YouthCare:การทำงานในชมรม

YouthCare:การทำงานในชมรม

คำถาม : อัสสะลามุอะลัยกุมครับ
อยากสอบถามเรื่องการทำงานชมรมมุสลิมอ่ะครับ การทำงานชมรม (ที่ไม่เคร่งครัดในศาสนา) ถือว่าเป็นการทำงานศาสนาไหมครับ?
.
คำตอบ : วะอะลัยกุมุสสะลามฯ
บิสมิลลาฮฺ, อัลฮัมดุลิลลาฮฺ
.
หนึ่ง – อิสลามสั่งใช้ให้มุสลิมอยู่รวมกันเป็นกลุ่มก้อนเพื่อช่วยเหลือและปฏิบัติหน้าที่ที่มีต่อกัน และห้ามมิให้เราทอดทิ้งสังคมเพื่อเอาตัวรอดคนเดียวตราบใดที่เรายังสามารถช่วยเหลือสังคมได้

สอง – ชมรมมุสลิมไม่ว่าจะในโรงเรียน มหาวิทยาลัย ที่ทำงาน หรือที่อื่นใดก็ตาม ล้วนเป็นการรวมตัวที่มีจุดประสงค์ที่ดี เช่น เพื่อละหมาดร่วมกัน ดูแลกัน สานสัมพันธ์พี่น้องมุสลิมในสถานที่นั้น ๆ ให้แน่นแฟ้น จุดประสงค์ที่กล่าวมานี้ล้วนเป็นสิ่งที่อิสลามสั่งใช้ให้กระทำทั้งสิ้น ส่วนชมรมจะเคร่งครัดหรือไม่นั้น ส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับระดับความรู้ความเข้าใจในศาสนาของสมาชิกในชมรม

สาม – จากที่กล่าวมา การเข้าไปทำงานชมรมจึงถือเป็นการทำงานรับใช้ศาสนาของอัลลอฮฺ และหากชมรมยังขาดความรู้ความเข้าใจในศาสนา หรือมีกิจกรรมที่ยังไม่ถูกต้องตามคำสอนของอิสลาม ก็เป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องเข้าไปสร้างความเข้าใจและปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น ซึ่งก็ถือเป็นการทำงานศาสนาอีกอย่างหนึ่ง ถ้าไม่สามารถปรับปรุงให้ดีขึ้นได้ ก็ให้เราเข้าร่วมเฉพาะกิจกรรมที่ไม่เป็นบาป และปลีกตัวจากกิจกรรมที่เป็นบาปพร้อมกับชี้แจงด้วยความสุภาพ

กล่าวโดยสรุป – แนะนำให้เข้าร่วมกับชมรมแม้ชมรมอาจจะขาดความเคร่งครัดไปบ้าง ตราบใดที่เรามีความสามารถที่จะเข้าไปปรับปรุงให้ดีขึ้น และนี่เป็นงานที่ท้าทายซึ่งมีรางวัลอันยิ่งใหญ่จากอัลลอฮฺรอคอยอยู่ – วัลลอฮุอะอฺลัม

ตอบโดย อ.อาคีรัฐ มะยูโซะ