เสบียงมุร็อบบี : ฤดูแห่งความดีงาม

เสบียงมุร็อบบี : ฤดูแห่งความดีงาม

เดือนเราะมะฎอนเป็นโอกาสที่ดีสำหรับการตัรบิยะฮฺ
มุร็อบบีจะใช้โอกาสในเดือนนี้ฝึกฝน/ขัดเกลาคนรอบข้างได้อย่างไรบ้าง