เสบียงมุร็อบบี : ปรับปรุงเจตนาให้บริสุทธิ์อยู่เสมอ

เสบียงมุร็อบบี : ปรับปรุงเจตนาให้บริสุทธิ์อยู่เสมอ

พักจากหมวด “โรงเรียนเราะมะฎอน” มาสู่หมวดใหม่กันบ้าง

ปล.มุร็อบบี คือผู้ที่ทำหน้าที่อบรม ขัดเกลา ดูแลผู้อื่น อาจเป็นพ่อแม่ ครู พี่เลี้ยง
หัวหน้างาน เจ้านาย ประธานองค์กร อะมีรชมรม ฯลฯ