เสบียงมุร็อบบี : ยังชีพด้วยสิ่งหะลาล

เสบียงมุร็อบบี : ยังชีพด้วยสิ่งหะลาล

มุร็อบบี (พ่อแม่, ครู ฯลฯ) ต้องใส่ใจเรื่องอาหารละศีลอ
อาหารสะหูร (รวมทั้งมื้ออื่น ๆ) ของคนที่อยู่ในการดูแล
เพราะปัจจัยยังชีพที่หะรอมเป็นาเหตุให้ดุอาอ์ไม่ถูกตอบรับ