เสบียงมุร็อบบี : แบบฝึกหัด 24 ชั่วโมง

เสบียงมุร็อบบี : แบบฝึกหัด 24 ชั่วโมง

การถือศีลอดและอัลกุรอานเป็นสิ่งคู่กัน
– เป็นแบบฝึกหัดที่มาคู่กันในเดือนเราะมะฎอน
– เป็นผู้ชะฟาอะฮฺที่มาคู่กันในวันกิยามะฮฺ

มาปฏิบัติตนให้เป็นผู้ได้รับประโยชน์จากทั้ง 2 อย่างทั้งในโลกนี้และโลกหน้ากันเถิดครับ