ค่ายร็อบบานีย์#11 : เปิดรับสมัครแล้ว

ค่ายร็อบบานีย์#11 : เปิดรับสมัครแล้ว

อัสลามมุอลัยกุมวารอฮมาตุลลอฮิวาบารอกาฮตุฮ

ถึงเวลาแล้วน่ะครับสำหรับการเปิดรับสมัคร ค่ายร็อบบานีย์ ปีที่ 11

สามารถกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครได้ตามลิงค์ข้างล่างเลย

https://goo.gl/forms/jthB6s0V41K7eaGn2

____________________________________________

สำหรับค่ายของเราในปีนี้
จัดที่มัสยิดชาฟีอี-มาเรียม อ.พระประเเดง จ.สมุทรปราการ
ระหว่างวันที่ 15-29 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

เปิดรับสมัครตั้งแตวันนี้ ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ติดต่อสอบถามโทร
089-5968975 (ลุกมาน)
092-0811237 (ชากีรีน)