เสบียงมุร็อบบี : ปรากฏการณ์สะเทือนเอกภพ

เสบียงมุร็อบบี : ปรากฏการณ์สะเทือนเอกภพ

ชั้นฟ้าและแผ่นดิน สวรรค์และนรก
ล้วนมีปฏิกิริยาต่อการมาถึงของเดือนเราะมะฎอน
ผู้ศรัทธาควรมีปฏิกิริยาอย่างไร?