โครงการอบรม#4 : ทักษะการพูดและการนำเสนอ

โครงการอบรม#4 : ทักษะการพูดและการนำเสนอ

ภาพบรรยาศ

โครงการอบรมพิเศษเพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนแห่งสัจธรรม ครั้งที่ 4
ภายใต้หัวข้อ “การพัฒนาทักษะการพูดและการนำเสนอ”
วันเสาร์และอาทิตย์ที่ 5-6 พฤษภาคม 2561
ณ บินตังรีสอร์ต ต.บูดี อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี

  

สกู๊ปข่าวจาก White News