เสบียงมุร็อบบี : ก่อนจะเปิดเทอม

เสบียงมุร็อบบี : ก่อนจะเปิดเทอม

ช่วงนี้จะเน้นนำเสนอวิธีการขัดเกลาตัวเอง
และคนรอบข้างในหมวด “โรงเรียนเราะมะฎอน” ครับ
.
ปล. มุร็อบบี หมายถึง ผู้ทำหน้าที่อบรมขัดเกลา