บรรยากาศประชุมไตรมาส 2/61

บรรยากาศประชุมไตรมาส 2/61

ภาพบรรยากาศ

การประชุมคณะกรรมการ กลุ่มฟิตยะตุลฮัก ไตรมาส ที่ 2/61
เมื่อวันเสาร์และอาทิตย์ ที่ 12-13 พฤษภาคม 2561
ณ ห้อง ประชุมองค์กรบริหารนักศึกษา ชั้น 2 อาคารกิจกรรมนักศึกษา ม.อ.หาดใหญ่