นบีมูซาและมะลักแห่งความตาย

นบีมูซาและมะลักแห่งความตาย

รายงานจากท่านอบูฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ กล่าวว่า ท่านเราะสูลุลลอฮ ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม เคยเล่าวว่า :

มะลักแห่งความตายได้เคยมาหามูซา อะลัยฮิสสะลาม แล้วกล่าวกับเขาว่า “จงตอบรับพระเจ้าของเจ้า” แล้วมูซาก็ได้ตีลงไปที่ดวงตาของมะลักแห่งความตายท่านนั้นจนมันหลุดออกมา มะลักก็ได้กลับไปพบอัลลอฮ ผู้ทรงสูงส่ง และได้ร้องเรียนว่า “แท้จริงแล้วพระองค์ได้ส่งข้าพระองค์ไปหาบ่าวที่ยังไม่อยากตาย และเขาได้ตีที่ดวงตาของข้าพระองค์”

แล้วอัลลอฮก็ได้คืนดวงตาให้กับมะลักท่านนี้ และตรัสว่า “เจ้าจงกลับไปหาบ่าวของข้า และกล่าวกับเขาว่า ‘เจ้าอยากมีชีวิตต่ออย่างนั้นหรือ? ถ้าเจ้าอยากมีชีวิตต่อไป ก็จงวางมือของเจ้าลงบนขนวัว เส้นขนที่มือของเจ้าปกปิดได้นั้น 1 เส้นเท่ากับชีวิตของเจ้า 1 ปี’”

มูซาถามว่า “แล้วหลังจากนั้นละ?” มะลักแห่งความตายตอบว่า “หลังจากนั้นเจ้าจะตาย” มูซาก็ได้กล่าวขึ้นว่า “เดี๋ยวนี้เลย โอ้อัลลอฮ โปรดให้ฉันตายในแผ่นดินที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีก้อนหินมากมาย”

ท่านเราะสูลุลลอฮ ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม กล่าวว่า “ขอสาบานต่ออัลลอฮ หากฉันอยู่กับเขา ฉันจะชี้ให้พวกท่านเห็นตำแหน่งหลุมศพของเขาซึ่งอยู่ที่บริเวณถนนใกล้เนินทรายสีแดง”

หะดีษเศาะฮีหฺ บันทึกโดย อัลบุคอรีย์และมุสลิม

———————————–

จากหนังสือ “เศาะฮีหฺ อัลเกาะศ็อศ อันนะบะวีย์” (50 เรื่องเล่าจากหะดีษเศาะฮีหฺ)
เรียบเรียงโดย เชคอบูอิสหาก อัลหุวัยนีย์ หะฟิเซาะฮุลลอฮ