รายการเยาวชนแห่งสัจธรรม (ตอน ครอบครัวอบอุ่นมีวัยรุ่นอยู่ที่บ้าน)

เทปบันทึก
รายการ “เยาวชนแห่งสัจธรรม”
ตอน ครอบครัวอบอุ่นมีวัยรุ่นอยู่ที่บ้าน

ออกอากาศเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559
ทางสถานีโทรทัศน์ไวท์แชนแนล

—————————–
ติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่ม
ทางเว็ปไซต์ www.fityatulhaq.net
เพจเฟสบุ๊ค www.facebook.com/FityatulhaqOfficial