หนังสือเสียง : หลักการยึดมั่นของอัสสะละฟุศศอและห์

หนังสือเสียง : หลักการยึดมั่นของอัสสะละฟุศศอและห์

โครงการหนังสือเสียง เล่มที่ 01
หลักการยึดมั่นของอัสสะละฟุศศอและห์
(อะฮฺลุซซุนนะฮฺ วัลญะมาอะฮฺ)
เขียนโดย เชคอับดุลลอฮ บินอับดุลหะมีด อัลอะษีรีย์
แปลโดย อ.นัศรุลลอฮ ต็อยยิบ

01 คำนำผู้เรียบเรียง