รายการเยาวชนแห่งสัจธรรม (ตอน รัก(ไม่)ต้องห้าม)

เทปบันทึก
รายการเยาวชนแห่งสัจธรรม”
ตอน รัก(ไม่)ต้องห้าม

ออกอากาศเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2559
ทางสถานีโทรทัศน์ไวท์แชนแนล

—————————–
ติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่ม
ทางเว็ปไซต์ www.fityatulhaq.net
เพจเฟสบุ๊ค www.facebook.com/FityatulhaqOfficial