YouthCare : ถ้าเกิดอาการท้อ ควรทำยังไงครับ?

YouthCare : ถ้าเกิดอาการท้อ ควรทำยังไงครับ?

คำถาม : ถ้าเกิดอาการท้อควรทำยังใงดีครับ?

คำตอบ : หากำลังใจครับ
กำลังใจสำคัญที่สุดคือกำลังใจจากอัลลอฮฺ ที่ส่งมายังเราผ่านอัลกุรอานและการดุอาอฺของเรา
กำลังใจจากครอบครัว
กำลังใจจากพี่น้องร่วมศรัทธ
กำลังใจจากเพื่อน
กำลังใจจากการศึกษาเรียนรู้ชีวิตของผู้คนที่เคยประสบปัญหาเช่นเดียวกับเราหรือมากกว่าเรา
และกำลังใจจากตัวเองผ่านการใคร่ครวญถึงเป้าหมายชีวิตหรือเป้าหมายของสิ่งที่เราทำ

ตอบโดย สันติ อับดุลฮาดีย์ โสณะมิตต์