นาชีด “ฟิตยะตุลฮัก-เยาวชนแห่งสัจธรรม”

นาชีด “ฟิตยะตุลฮัก-เยาวชนแห่งสัจธรรม”

นาชีด “ฟิตยะตุลฮัก-เยาวชนแห่งสัจธรรม”

فتية الحق أنيبـوا ،، وإلـى الله استجيبـوا **

ฟิตยะตัลฮักกีอะนีบู วะอิลัลลอฮิสตะญีบู(2ครั้ง)
[โอ้เยาวชนแห่งสัจธรรม จงกลับเนื้อกลับตัว และจงตอบสนอง(ต่อบัญชาของ)อัลลอฮฺ ]

إن بشأن الدين قمنا ،، جاءنا النصـر القريب

อิมบิชะด์นิดดีนิกุมนา (2 ครั้ง) ญาอะนันนัศรุนกอรีบู (2 ครั้ง)
[หากเราได้ยืนหยัดในภารกิจการงานของศาสนา โดยแน่นอนชัยชนะอันใกล้จะมายังเรา]

———————————————————————————————–

أيها الفتيان سيروا ،، كان فـي الله المسيـر

อัยยุฮัลฟิตยานุซีรู กานะฟิลลาฮิลมะสีร (2 ครั้ง)
[โอ้เยาชนจงยืนหยัด(ในการดำเนินชีวิตเพื่ออัลลอฮฺ) การดำรงชีวิตของเราเพื่ออัลลอฮฺเท่านั้น]

بشروا في الله حتى ،، يعلم الحال الخطيــر

บัชชีรูฟิลลาฮิฮัตตา ยุอฺละมัลฮาลุลเคาะฏีรู ยุอฺละมัลฮาลุลเคาะฏีรู
[จงเผยแพร่ในหนทางของอัลลอฮฺ(ตักเตือนในสิ่งที่ถูกต้องและผิดหลักการ) เพื่อจะได้ปรากฏซึ่งสภาพอันตรายที่น่ากลัว(หมายถึงความตกต่ำในโลกนี้และการลงโทษในโลกหน้า)] ซ้ำ **

———————————————————————————————–

من سواكم يا شباب ،، إن دهت يوما صعاب

มันสิวากุมยาชะบ้าบ อินดะฮัดเยามันศิอาบ(2 ครั้ง)
[มีใครอื่นนอกจากพวกท่านอีก(ที่จะดิ้นรนต่อสู้เพื่ออิสลาม) โอ้เยาวชน หากวันใดมีวิกฤตขึ้นมา]

أنتم الآمال ترجى ،، أنتم الأسد الغضـاب

อันตุมุลอามาลุตุรญา อันตุมุลอุสดุลฆิฏอบ อันตุมุลอุสดุลฆิฏอบ
[พวกท่านคือ ความหวัง(ที่ประชาชาติอิสลาม)ได้ฝันไว้ พวกท่านคือฝูงสิงห์ดุ(ที่กล้าหาญต่อสู้)] ซ้ำ **

———————————————————————————————–

أخلصوا لله قلبــا ،، واعبدوا الرحمن ربا

อัคลิศูลิลลาฮิก็อลบา วะอฺบุดุรเราะหฺมานะร็อบบา(2ครั้ง)
[จงบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮฺและจงเคารพภักดีต่อพระผู้อภิบาลผู้ทรงกรุณาปราณี]

كل من وفى بعهد ،، زاده الرحمن قربـا

กุลลุมันวัฟฟาบิอะฮฺดิน ซาดะฮุรเราะหฺมานุกุรบา ซาดะฮุรเราะหฺมานุกุรบา
[ผู้ใดที่รักษาสัตยาบัน(ต่ออัลลอฮฺ รอซูล และศาสนา) ผู้ทรงกรุณาปราณีจะให้เขายิ่งใกล้ชิดพระองค์] ซ้ำ **

————————————————————————————————

ร้องนำโดย สันติ อิสลาม และ Zunnur Abu Hanzalah
ในงานสัมมนากลุ่มฟิตยะตุลฮัก ประจำปี 2557 ณ ดี อามาน รีสอร์ท แอน โฮเต็ล
ลิงค์ยูทูป https://www.youtube.com/watch?v=5csLsrr9gvo